ضرورت دونستن زبون فرانسه !!

طی هفته ی قبل با پدیده ای در دنیای موسیقی آشنا شدم به نام «ایندیلا»، دختری از مراکش که به دلیل تسلطی که به زبان فرانسه داره کارهای وحشتناک خوب و دوست داشتنی رو منتشر کرده که یک هفته ای است ما اساسی درگیرش شده ایم. همیشه تا قبل از شنیدن صدای ایشون اعتقادم بر…